Ute av syne, ute av sinn - dette må ta en stopp!

Havet kveles under overflaten av miljøgifter, ignoranse og lite bærekraftig utvikling. Vi tar vårt lille steg for å bidra.

Vi promoterer bruk av kunstige rev for å rehabilitere økosystem, håndtere forurensing, fremme rekreasjonsmuligheter og forebygge miljøproblem - den beste kunnskapen og erfaringen finner du hos oss! 


SAMARBEIDSPARTNERE