Kyst- og fjordutbygging

Vi ønsker å opprette dialog med eiendomsutviklere og kommuner som vil bygge langs kyst- og fjord. 

Kunstige rev har en forbyggende effekt på økologisk degradering. Båthavner, byhavner og kaier skaper et monotont miljø som svært få kystnære organismer trives i. Ved å sette ut kunstige rev, blåskjelltau og hummerhus, skaper man et kunstig miljø som øker trivselsfaktoren hos mange av de kystnære artene. Ved å skape optimale forhold for de kystnære artene vil dette også kunne gagne området rundt selve revet, med egg og larvespredning ut fra området. I alt får man en høyere biodiversitet i ett større omfang enn kun rundt selve revmodulene. I tillegg er det forsket på (NIVA) at vannkvaliteten og sikten kan forbedres drastisk. 

Disse ideene burde implementeres i områder som er klassifisert som "undervannsørken", har tatt skade fra miljøgifter, båttrafikk, bygging nær kyst eller annen menneskelig inngrep. 

Kunstige rev er ikke nytenkende i Norge, det finnes rundt 20 rev rundt i landet som er satt ut for å styrke fiskerinæringen, gjøre forskning og rehabilitere sjøbunn.

Høres det ut som din kyst, fjord eller by trenger hjelp? Tips eller kontakt oss på kjetil@maposlo.com